Home > Cursusaanbod > Wet- en regelgeving > Omgevingswet voor archeologen

Omgevingswet voor archeologen

Cursus omgevingswet voor archeologen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE + ERKEND DOOR HET CCvD!

Wanneer is een verwachting ‘aantoonbaar’? Welke regelgeving is nodig in de omgeving van een monument? Wat is een ‘magneetactiviteit’? Wat staat er in de ‘bruidsschat’ en wat moet ik daarmee doen voor mijn Omgevingsplan? Hoe gaat het DSO eruitzien? Wat zijn toepasbare regels? Hoe gaat een programma werken in de praktijk? Waar vind ik het antwoord op mijn vragen?

Het programma

In de cursus worden de volgende zaken behandeld:

  • Achtergrond, doelstellingen en structuur van het nieuwe stelsel: de Omgevingswet, de AMvB’s en de Omgevingsregeling;
  • Het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
  • De instrumenten: omgevingsplan, omgevingsvisie, programma, omgevingsvergunning en projectbesluit; hoe dit gebruikt gaat worden (procedures) en door wie (bevoegd gezag)
  • Anders werken onder de Omgevingswet: waarom en wat houdt het in?
  • De transitiefase: wat staat er te gebeuren?
  • Waar kan ik nu mee aan de slag en waar vind ik antwoorden op mijn vragen?

Veel van de te behandelen stof is algemeen, omdat de Omgevingswet uitgaat van een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Daar waar nodig worden de archeologische onderdelen uitgelicht. Door voorbeelden uit de dagelijkse praktijk te nemen, van zowel de cursisten als van de docenten, wordt de link tussen de Omgevingswet en archeologie duidelijk gemaakt.

Cursusdata & locatie

Nader te bepalen
Locatie: Amsterdam

Cursustijden:
Duur: 09.00 – 12.00 uur

Studie last

2 sessies van 3 uur + een huiswerkopdracht.

Doelgroep

De cursus is met name bestemd voor:

- Beleidsambtenaren die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving en/of vergunningverlening in relatie met archeologie
- Adviseurs archeologie

Doel
De deelnemers kennis en inzicht geven in de gevolgen van de stelselwijziging Omgevingsrecht (Omgevingswet, AMvB’s, Omgevingsregeling) voor het archeologisch werkveld.

Kennisniveau

HBO / WO

Studiematerialen

De deelnemers krijgen een digitale versie van een reader met wetsteksten die betrekking hebben op erfgoed, waar nodig voorzien van uitleg.

Kosten

€ 550,00 per persoon voor 2 dagdelen, exclusief BTW