Home > Cursusaanbod > Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Erfgoedwet in de praktijk

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet in werking getreden. Deze wet gaat uiteindelijk, samen met de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, het fundament vormen onder de bescherming van het onroerende culturele erfgoed in Nederland. De voorgenomen Omgevingswet, waarin de wetten in het domein van de fysieke leefomgeving worden samengebracht, sluit één op één aan bij de benadering van de moderne monumentenzorg om de borging van het cultureel erfgoed in regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving te integreren.  Programma In elk geval komen aan de orde: a. De hoofdlijnen van de Erfgoedwet en de betekenis voor de gemeenten b....

Lees meer

Omgevingswet voor archeologen

Cursus omgevingswet voor archeologen TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE + ERKEND DOOR HET CCvD! Wanneer is een verwachting ‘aantoonbaar’? Welke regelgeving is nodig in de omgeving van een monument? Wat is een ‘magneetactiviteit’? Wat staat er in de ‘bruidsschat’ en wat moet ik daarmee doen voor mijn Omgevingsplan? Hoe gaat het DSO eruitzien? Wat zijn toepasbare regels? Hoe gaat een programma werken in de praktijk? Waar vind ik het antwoord op mijn vragen? Het programma In de cursus worden de volgende zaken behandeld: Achtergrond, doelstellingen en structuur van het nieuwe stelsel: de Omgevingswet, de AMvB’s en de Omgevingsregeling; Het Digitaal Stelsel Omgevingswet; De instrumenten: omgevingsplan, omgevingsvisie,...

Lees meer