PASTA |
PASTA

De afgelopen jaren is in ons land binnen de archeologie een volwaardige arbeidsmarkt ontstaan die in omvang de traditionele kennisinstituten als universiteiten, overheidsdiensten en musea allang voorbij is gestreefd. In het spanningsveld tussen de publieke en private sector zijn diverse rollen in adviserende, uitvoerende en controlerende zin onderscheiden. Dit vraagt om aanvullende en nieuwe kennis.

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

Eerstvolgende
cursussen

Cursus BRL

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Hierin is o.a. opgenomen dat organisaties die…

Middeleeuws aardewerk

Deze cursus gaat over de mogelijkheden van aardewerkstudies voor beeldvorming (verhalen) over het…

Publieksgerichte archeologie

Algemene inleiding Archeologie staat inmiddels midden in de samenleving. Enerzijds is er de…

Romeins aardewerk

Een van de meest omvangrijke vondstgroepen bij een opgraving is aardewerk. In de Romeinse tijd is…
Nieuws

19-07-17

Nieuwe cursus: Publieksgerichte Archeologie

 Op 26 oktober a.s. staat de nieuwe cursus Publieksgerichte Archeologie op het programma!

19-07-17

Nieuwe data BRL cursus: 2-10-2017

 Er is een nieuwe datum voor de BRL cursus!

09-05-17

BRL cursus

 Graag komen wij in contact met mensen die de BRL cursus of toets nog moeten volgen voor 1-7-2017.