PASTA |
PASTA

De afgelopen jaren is in ons land binnen de archeologie een volwaardige arbeidsmarkt ontstaan die in omvang de traditionele kennisinstituten als universiteiten, overheidsdiensten en musea allang voorbij is gestreefd. In het spanningsveld tussen de publieke en private sector zijn diverse rollen in adviserende, uitvoerende en controlerende zin onderscheiden. Dit vraagt om aanvullende en nieuwe kennis.

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

Eerstvolgende
cursussen

BRL toets

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Hierin is o.a. opgenomen dat organisaties die…

Cursus BRL

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Hierin is o.a. opgenomen dat organisaties die…

Het ramen en contracteren van archeologisch onderzoek

Gemeentes en provincies vervullen in de archeologische monumentenzorg de rol van bevoegd gezag. Ze…

Ruimtelijke analyse Archis 3 i.c.m. QGIS

"Ruimtelijke analyse met Archis3 data binnen open source GIS…" Algemene…
Nieuws

15-05-17

Nieuwe data BRL cursus: 14-6-2017

 Er is een nieuwe datum voor de BRL cursus!

09-05-17

BRL cursus

 Graag komen wij in contact met mensen die de BRL cursus of toets nog moeten volgen voor 1-7-2017.

24-04-17

BRL toets en cursus

 De eerste BRL toets en cursus zijn gepland!