PASTA |
PASTA

De afgelopen jaren is in ons land binnen de archeologie een volwaardige arbeidsmarkt ontstaan die in omvang de traditionele kennisinstituten als universiteiten, overheidsdiensten en musea allang voorbij is gestreefd. In het spanningsveld tussen de publieke en private sector zijn diverse rollen in adviserende, uitvoerende en controlerende zin onderscheiden. Dit vraagt om aanvullende en nieuwe kennis.

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

Eerstvolgende
cursussen

Fotogrammetrie en 3D modelleren

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!   Fotogrammetrie zorgt momenteel voor een revolutie in de…

Beschrijven bodemeigenschappen volgens NEN/ASB protocollen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!   Praktische cursus in het veld, in representatief gebied…

Archeologie binnen uw gemeente

Deze cursus is gericht op de bevoegdheden en verplichtingen van gemeenten in de omgang met het…

Naar een integrale bescherming van natuurlijk en archeologisch erfgoed

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Natuurbeheer en de zorg voor het archeologische resten in het…
Nieuws

15-11-17

Opleidingsprogramma 2018 definitief

Het cursusprogramma voor 2018 is definitief vastgesteld. Een groot gedeelte van onze cursussen is erkend door het CCvD! Bekijk voor meer informatie…

17-10-17

Opleidingsprogramma 2018 in de maak!

  PASTA is druk bezig om het opleidingsprogramma voor 2018 vorm te geven. Heb je een opleidingsbehoefte? Laat het ons weten, wellicht kunnen…

19-07-17

Nieuwe cursus: Publieksgerichte Archeologie

 Op 26 oktober a.s. staat de nieuwe cursus Publieksgerichte Archeologie op het programma!