Home >Cursusaanbod >Ruimtelijke Ordening en Ruimte > Archeologie duurzaam Bouwen

Archeologie duurzaam Bouwen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!

Deze cursus is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in archeologieduurzaam bouwen, maar specifiek handig voor archeologen en gemeenteambtenaren die in hun dagelijkse praktijk aanvragen voor archeologieduurzame bouwplannen en ontwikkelingen beoordelen en goedkeuren. De cursus heeft als doel de cursisten bekend te maken met de verschillende aspecten van archeologieduurzaam ontwikkelen en ze te leren waar ze op moet letten bij het beoordelen van een archeologieduurzaam bouwplan. De cursus gaat in op wat archeologieduurzaam bouwen is, welke factoren een rol spelen en hoe cursisten een goed archeologieduurzaam bouwplan, dat op een volwaardige manier rekening houdt met de aanwezige archeologische waarden, kunnen herkennen en waar nodig kunnen bijsturen. Het biedt ook handvatten voor overleg met initiatiefnemers, om gezamenlijk tot een beter resultaat te komen. Tot slot gaat de cursus dieper in op de verstoring (en vooral: het informatieverlies) dat ontstaat door heiwerkzaamheden. Daarbij wordt gekeken naar verschillende types palen in verschillende bodems en in verschillende archeologische contexten.

Programma

Ochtend: introductie archeologieduurzaam bouwen

  • welke aspecten heeft een goed archeologieduurzaam bouwplan? (aandacht voor ophoging, vergraving, heipalen etcetera.)
  • welke concrete informatie is nodig om een archeologieduurzaam bouwplan goed te kunnen beoordelen?
  • hoe herken je een minder goed archeologieduurzaam bouwplan?
  • hoe borg je dat een plan ook wordt uitgevoerd zoals op papier?

Middag: verdieping en praktijk

  • verstoring en informatieverlies door heipalen
  • bespreken van actuele casussen
  • archeologieduurzaam beleid

Praktische informatie

Cursusdatum: 3 oktober 2024
Studielast: 1 contactdag
Locatie: Amsterdam

Cursustijden:
Ontvangst 09.30 - 10.00 uur
Cursusdag 10.00 - 16.45 uur

Docent: dr. Maarten Groenendijk
Doelgroep: Archeologen en ambtenaren (ook zonder archeologische scholing) werkzaam bij gemeenten en regionale diensten met archeologie in de portefeuille, of bij adviesbureaus.
Doel: Kennis van en inzicht in de mogelijkheden, aandachtspunten en risico’s van archeologieduurzaam bouwen.
Kennisniveau: HBO / academisch niveau
Studiemateriaal: Exemplaar promotieonderzoek M. Groenendijk (Piles in the Picture)
Kosten: € 450,- per persoon exclusief BTW.