Home > Cursusaanbod > Ruimtelijke Ordening en Ruimte > Introductiecursus Archeologie duurzaam Bouwen voor plantoetsers

Introductiecursus Archeologie duurzaam Bouwen voor plantoetsers

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!

Deze cursus is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in archeologieduurzaam bouwen, maar specifiek op archeologen en gemeenteambtenaren die in hun dagelijkse praktijk aanvragen voor archeologieduurzame bouwplannen en ontwikkelingen beoordelen en goedkeuren. De cursus heeft als doel de cursisten bekend te maken met de verschillende aspecten van archeologieduurzaam ontwikkelen en ze te leren waar ze op moet letten bij het beoordelen van een archeologieduurzaam bouwplan. De cursus gaat in op wat archeologieduurzaam bouwen is, welke factoren een rol spelen en hoe cursisten een goed archeologieduurzaam bouwplan, dat op een volwaardige manier rekening houdt met de aanwezige archeologische waarden, kunnen herkennen en waar nodig kunnen bijsturen. Het biedt ook handvatten voor overleg met initiatiefnemers, om gezamenlijk tot een beter resultaat te komen.

Programma

- ’s ochtends: introductie archeologieduurzaam bouwen

            - waarom archeologieduurzaam bouwen?
            - welke aspecten heeft een goed archeologieduurzaam bouwplan?
            - welke informatie is nodig om een archeologieduurzaam bouwplan goed te kunnen beoordelen?

- ’s middags: de praktijk

            - hoe herken je een minder goed archeologieduurzaam bouwplan?
            - herkennen van risico’s (nog geen palenplannen, plannen die alleen geldbesparingals doel hebben, geen onderbouwing van informatieverlies)
            - hoe borg je dat een plan ook wordt uitgevoerd zoals op papier?
            - bespreken van actuele casussen

Praktische informatie

Cursusdatum: 8 november 2022
Studielast: 1 contactdag
Locatie: Amsterdam

Cursustijden:
Ontvangst 09.30 - 10.00 uur
Cursusdag 10.00 - 16.45 uur

Docent: dr. Maarten Groenendijk
Doelgroep: Archeologen en ambtenaren (zonder archeologische scholing) werkzaam bij gemeenten en regionale diensten met archeologie in de portefeuille
Doel: Kennis van en inzicht in de mogelijkheden van archeologieduurzaam bouwen, vanuit een controlerende bevoegd gezag-rol.
Kennisniveau: HBO / academisch niveau
Kosten: € 395,00 per persoon exclusief BTW.