Home >Cursusaanbod >Materiaal en rapportage > Romeins aardewerk

Romeins aardewerk

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!

Een van de meest omvangrijke vondstgroepen bij een opgraving is aardewerk. In de Romeinse tijd is al sprake van een consumptiemaatschappij waarbij voedsel en drank uit de hele wereld naar alle uithoeken van het Rijk vervoerd werd om daar geconsumeerd te worden; het verpakkingsmateriaal (aardewerk) werd hergebruikt en weggegooid. In de cursus Romeins aardewerk leert de cursist de verschillende soorten Romeins aardewerk kennen en gaat zelf aan de slag met het determineren ervan. De cursus Romeins aardewerk staat in het teken van de scherven: welke soorten zijn er, welke kenmerken kun je aan een scherf benoemen, wat is de goede literatuur bij het determineren. Afhankelijk van het niveau van de deelnemers kan er ook nog aandacht worden besteed aan het bewerken van een verzameling aardewerk uit een opgraving: hoe dateer ik (een verzameling) scherven, welke kenmerken moet ik vastleggen in een database, welke vraagstellingen kan ik middels aardewerk beantwoorden. 

Globaal Programma

Dag 1:     onderzoeksvragen – aardewerkindelingen – praktijk: aardewerkcategorieën en vormtypes determineren
 
09.00-09.30: Ontvangst
09.30-11.00: THEORIE I: onderzoeksvragen en aardewerkindelingen (categorie-baksel-vorm-vormtype)
11.00-11.15: Pauze
11.15-12.30: PRAKTIJK Ia: aardewerkindelingen (zelf herkennen en indelen)
12.30-13.00: Lunch
13.00-15.00: PRAKTIJK Ib: aardewerkcategorieën (zelf herkennen en analyseren)
15.00- 15.15: Pauze
15.15-16.45: PRAKTIJK Ic: vormtypes (zelf herkennen en analyseren)
16.45-17.00: Afsluiting
 
Afhankelijk van het niveau van de deelnemers kan de inhoud verder worden verdiept.

Praktische informatie

Cursusdatum: 19 maart 2024
Studielast: 1 contactdag
Locatie: Amsterdam

Cursustijden:
Ontvangst: 09.00 - 09.30 uur
Cursusdag: 09.30 - 17.00 uur

Docent: Julie van Kerckhove
Doelgroep: Veldarcheologen, depotbeheerders, medewerkers van archeologische adviesbureaus, wetenschappelijk medewerkers van universiteiten, hogescholen en kennisinstituten
Doel: Het verkrijgen van (basale) kennis van de verschillende soorten Romeins aardewerk en de vervaardiging ervan. Kennis van de beschrijving en determinatie van de meest voorkomende aardewerksoorten/vormen. Afhankelijk van het niveau van de deelnemers zal er ook kennis vergaard worden van de manier waarop een verzameling aardewerk van een vindplaats beschreven moet worden om de gestelde vragen te beantwoorden.
Kennisniveau: HBO / academisch niveau en kennis van de KNA
Studiematerialen: (Digitale) cursusmap met determinatie handleiding
Kosten: € 450,00 per persoon, voor 1 dag, exclusief BTW
Aantal deelnemers: Minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers