Home >Cursusaanbod >Ruimtelijke Ordening en Ruimte > Bouwhistorie voor archeologen

Bouwhistorie voor archeologen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!

In binnenstedelijke opgravingen komt een archeoloog vooral muurwerk tegen. Aan de bouwwijze en eigenschappen van deze muren is de bouwgeschiedenis van de opgravingslocatie nauwkeurig te reconstrueren. Om deze geschiedenis aan de muren ‘af te lezen’ zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Hiermee kan de informatiewaarde van deze sporen beter worden benut. Deze cursus gaat dieper in op de het ‘lezen van muren’, de schaalniveaus waarop muurresten informatie kunnen geven, over de in het verleden gebruikte materialen en bouwmethoden en over de manier waarop een archeoloog muurwerk kan documenteren.  

Programma

Dag 1: 
•    Inleiding in de bouwhistorie (Raakvlakken met archeologie, schaalniveaus van informatie)
•    Theorie 1: het gebouw in zijn omgeving
Lunch
•    Praktijk: (stadswandeling, theorie 1 in praktijk)
•    Theorie 2: het gebruik en de indeling van gebouwen
•    Introductie huiswerkopdracht
 
Dag 2: 
•    Theorie 3: methoden en materialen
•    Theorie 4: Documentatietechnieken
Lunch
•    Praktijk (toepassing documentatietechnieken)

Praktische informatie

Cursusdata: 21 + 22 maart 2024
Studielast: 2 cursusdagen, 1 huiswerkopdracht (ca. 0,5 dag), circa 300 pagina literatuur.
Locatie: Leiden

Cursustijden:
Cursusdagen: 9.00 – 17.00 uur.

Docenten: dr. Chrystel Brandenburgh, dr. Edwin Orsel, Pieter-Jan De Vos MSc (Erfgoed Leiden en Omstreken).
Doelgroep:  Archeologen werkzaam in stadskernprojecten. 
Kennisniveau: HBO+
Studiematerialen: Handboek bouwhistorie en reader met relevante literatuur worden op de eerste cursusdag uitgereikt.
Kosten: € 795,- exclusief BTW.
 Aantal deelnemers: Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.