Home > Docenten > Walter Laan

Walter Laan

Na zijn studie Fysische Geografie aan de UvA in Amsterdam is Walter Laan (1970) in de jaren negentig bij diverse opgravingen in het kader van de aanleg van de Betuweroute betrokken geweest als Fysisch Geograaf. Tijdens deze projecten heeft hij ook zijn eerste professionele stappen gezet op het gebied van GIS bij het maken van landschapsreconstructies rondom archeologische vindplaatsen. Na de afronding van het veldwerk van deze Betuwerouteprojecten kwam hij in 1999 als GIS-specialist in dienst bij het Archeologisch Diensten Centrum (nu ADC-Archeoprojecten). De werkzaamheden behelsden het beheren, bevragen en visualiseren van archeologische data. Tevens was hij aanspreekpunt voor de GPS-apparatuur welke in die periode hun intree deden in de archeologie. Toen de eerste Lidar-bestanden beschikbaar kwamen in Nederland, in de vorm van het AHN, was Walter een van de eersten die met deze data ging werken en heeft hij zich vanaf dat moment gespecialiseerd in het visualiseren en analyseren van Lidar-data.

Sinds 2004 is Walter werkzaam bij Archol in Leiden. Naast vergelijkbare werkzaamheden als GIS-specialist bestaat zijn werk nu ook uit het coördineren van meetapparatuur (GPS, RTS) en meer algemene ICT-taken als de website, social media, het beheer van de hard- en software en netwerk onderhoud.

Bij verschillende, wat grotere, Archolprojecten heeft hij de ruimtelijke analyse verzorgt, vaak in samenwerking met mensen van de faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Sinds 2006 is hij betrokken bij het onderwijs van de studenten archeologie en dan met name op het gebied van GIS en meer algemene ICT-cursussen.

Voor de toekomst hoopt hij te kunnen blijven werken aan het verkennen en toepassen van innovatieve methoden en technieken binnen de archeologie.