Home > Docenten > Sjoerd Kluiving

Sjoerd Kluiving

Sjoerd is als universitair docent fysische geografie / landschapsarcheologie verbonden aan de afdeling Archeologie van de faculteit Geesteswetenschappen bij de Vrije Universiteit Amsterdam, en als universitair hoofddocent verbonden aan School of Natural Sciences, Stirling University, UK.
Hij is verantwoordelijk voor het onderwijzen van meerdere Bachelor en Master vakken, begeleid verschillende promotie studenten en is vernieuwer van onderwijsmethodes. Hij voert geoarcheologisch landschapsonderzoek uit met als specialismen Nederland en het Mediterrane gebied, en specialiseert zich ook op het Antropoceen onderzoek. Sjoerd ontving in 2018 ‘funding’ van de EU HORIZON2020 en NWO en publiceert in internationale (aard)wetenschappelijke en culturele tijdschriften. Hij stichtte en bestuurt nu: 1) IALA International Association of Landscape Archaeology, 2) Environmental Humanities Center, beiden in Amsterdam gevestigd, en 3) stichting DOE21, Duurzaam Onderzoek en Educatie voor de 21e eeuw, gevestigd in Delft.
Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf GEO-LOGICAL, ook gevestigd in Delft, dat geologisch onderzoek doet op het raakvlak tussen het fysische landschap en cultuurhistorie: archeologisch bureauonderzoek, coördinatie en directievoering van archeologisch en landschappelijk onderzoek, geologische karteringen, publieksprojecten rond archeologische monumenten, aardkundige waarderingen en het betrekken van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening processen.