PASTA |

Cursusaanbod

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

De cursussen worden gegeven door docenten uit de universitaire wereld, de overheid en het bedrijfsleven. PASTA biedt de archeologische beroepsbeoefenaar een structureel scholingsaanbod. Het richt zich op een beroepsattitude van een leven lang leren. PASTA organiseert ook trainingen op maat en in-company cursussen (ook voor niet archeologen)!

PASTA biedt een breed en gevarieerd aanbod, bestaande uit onderstaande modules: