Home > Cursusaanbod > Wet- en regelgeving > Erfgoedwet in de praktijk

Erfgoedwet in de praktijk

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet in werking getreden. Deze wet gaat uiteindelijk, samen met de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, het fundament vormen onder de bescherming van het onroerende culturele erfgoed in Nederland.


De voorgenomen Omgevingswet, waarin de wetten in het domein van de fysieke leefomgeving worden samengebracht, sluit één op één aan bij de benadering van de moderne monumentenzorg om de borging van het cultureel erfgoed in regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving te integreren. 

Programma

In elk geval komen aan de orde:

a. De hoofdlijnen van de Erfgoedwet en de betekenis voor de gemeenten

b. De bescherming van het culturele erfgoed via de komende Omgevingswet

c. De professionele archeologie:

·         Het stelsel van certificering;

·         Kwaliteitseisen met betrekking tot deskundigenadvisering en contra expertise;

·         Toezicht en handhaving.

d. Actualiteiten jurisprudentie op het gebied van archeologie

Er is ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaring. De deelnemers ontvangen een uitgebreide digitale syllabus.

Praktische informatie:

Cursusdatum:
29 november 2022

Studielast:
Een halve dag

Cursustijden:
13:00 - 16:00 uur

Docenten:
Rien Jonkers (directeur Jonkers Advies, adviseurs in omgevingsrecht) en Jan Vriens (gastdocent bestuursrecht)

Doelgroep:
De bijeenkomst is met name bestemd voor:

- Beleidsambtenaren belast met het voorbereiden en het toepassen van ruimtelijk (advies)beleid en vergunningverlening in relatie met archeologie
- Professionele adviseurs op het vakgebied

Doel:
Deelnemers kennis en inzicht geven in de gevolgen van de Erfgoedwet en de nieuwe Omgevingswet voor de gemeenten en hen op de hoogte te brengen van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van archeologie

Kennisniveau:
HBO /  academisch niveau

Studiematerialen:
De deelnemers krijgen een digitale versie van een syllabus. Verder is er na de training een gratis e-mailservice voor de beantwoording van vragen uit de praktijk. 

Locatie:
Universiteit van Amsterdam, Turfdraagsterpad 9 te Amsterdam  

Aantal deelnemers:
Minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers

Kosten:
€ 250,- per persoon exclusief BTW