Home > Cursusaanbod > Ruimtelijke Ordening en Ruimte > Vervolgcursus Archeologie duurzaam Bouwen voor planmakers

Vervolgcursus Archeologie duurzaam Bouwen voor planmakers

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!

Deze cursus is gericht op archeologen en adviseurs die zelf archeologieduurzame bouwplannen willen opstellen. De cursus gaat dieper in op de verschillende aspecten van archeologieduurzaam bouwen, beschrijft in detail de gevolgen van diverse bouwactiviteiten op de aanwezige archeologische resten en legt op basis daarvan uit aan welke knoppen in de dagelijkse praktijk gedraaid kan worden om een archeologieduurzaam plan te optimaliseren.

Waar de introductiecursus zich beperkt tot de basis, bouwt deze vervolgcursus verder op die basis. Enige voorkennis van de basisprincipes van archeologieduurzaam bouwen en van de verschillende aspecten van behoud in situ van archeologische vindplaatsen is daarom vereist.

Programma

’s Ochtends:
- Korte introductie archeologieduurzaam bouwen, voortbordurend op cursus 1
- Uitleg van gevolgen van bouwwerkzaamheden op de archeologie:

            - ophoging (zetting, verblauwing, verticale drainage)
- vergraving
- heien (paaltype, afstand tussen palen, verstoring versus informatieverlies)

’s Middags:
- vertaling van de content van ’s ochtends naar het maken van een archeologieduurzaam plan:
            - palenplannen: overleg met constructeurs
            - monitoring: do’s en don’ts
            - borging: bouwplaatsbegeleiding

Praktische informatie

Cursusdatum: 16 december 2022
Studielast: 1 contactdag

Cursustijden:
Ontvangst 09.30 - 10.00 uur
Cursusdag 10.00 - 16.45 uur

Docent: dr. Maarten Groenendijk
Locatie: Amsterdam
Doelgroep: Archeologen bij gemeenten, adviesbureaus en bedrijven
Doel: Kennis van en inzicht in de mogelijkheden van archeologieduurzaam bouwen, vanuit een initiërende rol als opsteller van het plan.
Kennisniveau: HBO / academisch niveau, basiskennis van archeologieduurzaam bouwen (cursus 1 gevolgd of andere gelijkwaardige ervaring)
Kosten: € 395,00 per persoon exclusief BTW.