Home > Cursusaanbod > Ruimtelijke Ordening en Ruimte > Archeologie binnen uw gemeente

Archeologie binnen uw gemeente

Deze cursus is gericht op de bevoegdheden en verplichtingen van gemeenten in de omgang met het bodemarchief voortvloeiend uit de Monumentenwet. De cursus heeft ten doel ambtenaren een algemeen beeld te verschaffen over wat archeologie is, wat gemeenten gezien de nieuwe wet moeten en wat mogen. Daarnaast wordt het instrumentarium en de processen behorende bij de gemeentelijke zorgplicht voor het archeologisch bodemarchief behandeld.

Programma
 
09.00 - 09.30 uur: Ontvangst 
09.30 - 09.45 uur: Inleiding
09.45 - 10.15 uur: Hoe krijgen gemeenteambtenaren met archeologie te maken?
10.15 - 11.15 uur: Leidraad voor maatregelen: de Archeologische Monumentenzorgcyclus
11.00 - 11.15 uur: Pauze
11.15 - 12.30 uur: Rollen en Taken. Het instrumentarium
12.30 - 13.00 uur: Lunch
13.00 - 14.00 uur: Het beleidsproces
14.00 - 15.00 uur: Handhaving en Publieksbereik
15.00 - 15.15 uur: Pauze
15.15 - 16.00 uur: Discussie en vragen uit de eigen praktijk
16.00 - 16.15 uur: Evaluatie en Afsluiting
 
Referenties
"De cursus geeft een algemene beschrijving maar gaat ook goed in op de specifieke aandachtspunten en praktijkervaring." 
"Goede en duidelijke inhoud."
 
Praktische informatie
 
Cursusdatum:
Nader te bepalen

Studielast:
1 contactdag
 
Cursustijden:
Ontvangst 09.30 - 10.00 uur
Cursusdag 10.00 - 16.45 uur
 
Docent:
dr. Heleen van Londen
 
Doelgroep:
Ambtenaren (zonder archeologische scholing) werkzaam bij gemeenten en regionale diensten met archeologie in de portefeuille
 
Doel: 
Kennis van en inzicht in de gemeentelijke zorgplicht voor het archeologische bodemarchief. 
 
Kennisniveau:
HBO / academisch niveau
 
Studiematerialen:
Cursusmap
 
Locatie: 
Turfdraagsterpad 9 te Amsterdam
 
Aantal deelnemers:
Minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers
 
Kosten:
€ 395,00 per persoon voor 1 dag (exclusief BTW)