PASTA |
PASTA

De afgelopen jaren is in ons land binnen de archeologie een volwaardige arbeidsmarkt ontstaan die in omvang de traditionele kennisinstituten als universiteiten, overheidsdiensten en musea allang voorbij is gestreefd. In het spanningsveld tussen de publieke en private sector zijn diverse rollen in adviserende, uitvoerende en controlerende zin onderscheiden. Dit vraagt om aanvullende en nieuwe kennis.

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

Eerstvolgende
cursussen

Basiscursus Archeologie voor gemeenteambtenaren

De ééndaagse basiscursus 'Archeologie voor gemeenteambtenaren' wordt dit jaar…

Middeleeuws aardewerk

Deze cursus gaat over de mogelijkheden van aardewerkstudies voor beeldvorming (verhalen) over het…

Verdiepingscursus Archeologie en Ruimtelijke ontwikkeling

Door middel van deze cursus krijgen archeologen en andere participanten uit de cultuurhistorische…

Beschrijven bodemeigenschappen volgens NEN/ABS protocollen

Praktische cursus in het veld, in representatief gebied verschillen tussen siltigheid in zand en…
Nieuws

15-04-16

Incompanytraining Brabantse geologie en historische geografie

De afgelopen periode heeft PASTA bij Erfgoed Brabant een incompanytraining Brabantse geologie en historische geografie verzorgd. Een zeer geslaagde…

18-01-16

Cursusprogramma 2016 bekend!

 Het cursusprogramma voor 2016 staat al enige tijd online. Heeft u het al bekeken?

31-07-15

Nieuwe cursussen 2016

 De komende tijd gaan wij weer nieuwe (en vertrouwde) cursussen inplannen voor 2016!