PASTA |
PASTA

De afgelopen jaren is in ons land binnen de archeologie een volwaardige arbeidsmarkt ontstaan die in omvang de traditionele kennisinstituten als universiteiten, overheidsdiensten en musea allang voorbij is gestreefd. In het spanningsveld tussen de publieke en private sector zijn diverse rollen in adviserende, uitvoerende en controlerende zin onderscheiden. Dit vraagt om aanvullende en nieuwe kennis.

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

Eerstvolgende
cursussen

Module 6: Verdiepingscursus Archeologie en Ruimtelijke ontwikkeling

Door middel van deze cursus krijgen archeologen en andere participanten uit de cultuurhistorische…

Module 4: Verdiepingscursus bodemkunde en geologie

Interesse in een verdiepingscursus bodemkunde en geologie in uw regio? Deze cursus wordt op maat…

Module 14: Engaging with the Public (E-learning)

Deze cursus bestaat uit acht thema's over archeologie en publiek in Europa en wordt via internet…

Module 15: Archaeological heritage management in Europe (E-learning)

Deze cursus bestaat uit 15 lesmodules over archeologische monumentenzorg in Europa die via internet…
Nieuws

28-07-14

Cursusprogramma 2e helft 2014

 Hierbij willen wij u informeren over het cursusaanbod voor de 2e helft van 2014 en de inschrijfmogelijkheden.

25-07-14

Vernieuwde cursussen: Database & Access en Database & Odile

PASTA organiseert in oktober 2014 een tweetal vernieuwde cursussen! Het betreft de cursussen Database & Access en Database &…

25-07-14

Nieuwe cursus: Sta goed voorbereid de media te woord!

 Steeds vaker gaat in de media de aandacht uit naar ons vakgebied, cultureel erfgoed. Iets waarmee we allemaal erg blij zijn. Om hier het…