PASTA |
PASTA

De afgelopen jaren is in ons land binnen de archeologie een volwaardige arbeidsmarkt ontstaan die in omvang de traditionele kennisinstituten als universiteiten, overheidsdiensten en musea allang voorbij is gestreefd. In het spanningsveld tussen de publieke en private sector zijn diverse rollen in adviserende, uitvoerende en controlerende zin onderscheiden. Dit vraagt om aanvullende en nieuwe kennis.

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

Eerstvolgende
cursussen

Module 9: Gevorderdencursus Archeologie voor gemeenteambtenaren

De gevorderdencursus 'Archeologie voor gemeenteambtenaren' gaat in op de inhoudelijke uitvoering…

Module 8: Basiscursus Archeologie voor gemeenteambtenaren

De ééndaagse basiscursus 'Archeologie voor gemeenteambtenaren' is gericht op de…

Module 18: Mediatraining

Steeds vaker gaat in de media de aandacht uit naar ons vakgebied, cultureel erfgoed. Iets waarmee…

Module 3: Bodemkunde en geologie voor archeologen

De kennis van archeologen en senior veldtechnici van bodem, geomorfologie en stratigrafie is over…
Nieuws

20-11-14

Reuvensdagen 2014

Vandaag of morgen op de Reuvensdagen? Het opleidingsaanbod 2015 van PASTA is te vinden in de stand van Vriens Archeo Flex. Bij vragen kunnen de…

05-11-14

Onderhoud website

 Op dit moment zijn wij druk bezig het cursusprogramma PASTA 2015 aan te vullen op de website.   

28-07-14

Cursusprogramma 2e helft 2014

 Hierbij willen wij u informeren over het cursusaanbod voor de 2e helft van 2014 en de inschrijfmogelijkheden.