PASTA |
PASTA

De afgelopen jaren is in ons land binnen de archeologie een volwaardige arbeidsmarkt ontstaan die in omvang de traditionele kennisinstituten als universiteiten, overheidsdiensten en musea allang voorbij is gestreefd. In het spanningsveld tussen de publieke en private sector zijn diverse rollen in adviserende, uitvoerende en controlerende zin onderscheiden. Dit vraagt om aanvullende en nieuwe kennis.

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

Eerstvolgende
cursussen

Module 7: Adviesvaardigheden

Het Verdrag van Malta en de implementatie daarvan in wet- en regelgeving hebben de Nederlandse…

Module 3: Bodemkunde en geologie voor archeologen

De kennis van archeologen en senior veldtechnici van bodem, geomorfologie en stratigrafie is over…

Module 9: Gevorderdencursus Archeologie voor gemeenteambtenaren

De gevorderdencursus 'Archeologie voor gemeenteambtenaren' gaat in op de inhoudelijke uitvoering…

Module 10: Goed & snel rapporteren

De cursus goed en snel rapporteren gaat in op de verschillende publieksgroepen, de noodzaak om…
Nieuws

19-11-13

Opleidingsprogramma 2014 is bekend!

PASTA heeft voor 2014 weer een opleidingsprogramma samengesteld. Er staan naast vele vertrouwde cursussen ook weer nieuwe cursussen op het…

07-11-13

PASTA op de Reuvensdagen

 PASTA zal ook dit jaar weer aanwezig zijn op de Reuvensdagen. Nu voor het eerst met een eigen stand. Hopelijk kom je even langs!

26-09-13

Stand PASTA op het SIKB jaarcongres

 PASTA was gisteren aanwezig op het SIKB jaarcongres 'Kennis en kunde in een integrale wereld' met een stand.