PASTA |
PASTA

De afgelopen jaren is in ons land binnen de archeologie een volwaardige arbeidsmarkt ontstaan die in omvang de traditionele kennisinstituten als universiteiten, overheidsdiensten en musea allang voorbij is gestreefd. In het spanningsveld tussen de publieke en private sector zijn diverse rollen in adviserende, uitvoerende en controlerende zin onderscheiden. Dit vraagt om aanvullende en nieuwe kennis.

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

Eerstvolgende
cursussen

Module 1: Basiscursus Romeins aardewerk

Een van de meest omvangrijke vondstgroepen bij een opgraving is aardewerk. In de Romeinse tijd is…

Module 19: Gevorderdencursus Romeins aardewerk

 Een van de meest omvangrijke vondstgroepen bij een opgraving is aardewerk. In de Romeinse…

Module 6: Verdiepingscursus Archeologie en Ruimtelijke ontwikkeling

Door middel van deze cursus krijgen archeologen en andere participanten uit de cultuurhistorische…

Module 4: Verdiepingscursus bodemkunde en geologie

Interesse in een verdiepingscursus bodemkunde en geologie in uw regio? Deze cursus wordt op maat…
Nieuws

28-07-14

Cursusprogramma 2e helft 2014

 Hierbij willen wij u informeren over het cursusaanbod voor de 2e helft van 2014 en de inschrijfmogelijkheden.

25-07-14

Vernieuwde cursussen: Database & Access en Database & Odile

PASTA organiseert in oktober 2014 een tweetal vernieuwde cursussen! Het betreft de cursussen Database & Access en Database &…

25-07-14

Nieuwe cursus: Sta goed voorbereid de media te woord!

 Steeds vaker gaat in de media de aandacht uit naar ons vakgebied, cultureel erfgoed. Iets waarmee we allemaal erg blij zijn. Om hier het…