PASTA |
PASTA

De afgelopen jaren is in ons land binnen de archeologie een volwaardige arbeidsmarkt ontstaan die in omvang de traditionele kennisinstituten als universiteiten, overheidsdiensten en musea allang voorbij is gestreefd. In het spanningsveld tussen de publieke en private sector zijn diverse rollen in adviserende, uitvoerende en controlerende zin onderscheiden. Dit vraagt om aanvullende en nieuwe kennis.

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

Eerstvolgende
cursussen

Module 3: Bodemkunde en geologie voor archeologen

De kennis van archeologen en senior veldtechnici van bodem, geomorfologie en stratigrafie is over…

Module 11: Certificering

Per 1 januari 2016 wordt een te certificeren kwaliteitszorgsysteem binnen de Nederlandse…

Module 6: Verdiepingscursus Archeologie en Ruimtelijke ontwikkeling

Door middel van deze cursus krijgen archeologen en andere participanten uit de cultuurhistorische…

Module 19: Bouwhistorie voor Archeologen

In binnenstedelijke opgravingen komt een archeoloog vooral muurwerk tegen. Aan de bouwwijze en…
Nieuws

04-05-15

Module 8 en 9 Basis- en gevorderdencursus voor gemeenteambtenaren

 Op 3 juni 2015 wordt de Basis- en gevorderdencursus voor gemeenteambtenaren gecombineerd georganiseerd!

20-11-14

Reuvensdagen 2014

Vandaag of morgen op de Reuvensdagen? Het opleidingsaanbod 2015 van PASTA is te vinden in de stand van Vriens Archeo Flex. Bij vragen kunnen de…

05-11-14

Onderhoud website

 Op dit moment zijn wij druk bezig het cursusprogramma PASTA 2015 aan te vullen op de website.